TRINE ENGHOLM MICHELSEN

Raymond Aron. Politikkens væsen

“Staten som egoistisk monster”

“Det er en fin præsentation af én af det 20. århundredes store politiske tænkere, komplet med en velinformeret introduktion af Trine Engholm Michelsen, der også udvælger og oversætter”.

“Aron er et fyrtårn i fransk politisk tænkning (…) Han var studiekammerat og personligt forbundet med Sartre, men afveg stærkt fra ham i sin midterpolitiske holdning og sin ”rationalistiske humanisme”.

“Aron var ”realist” i den særlige betydning af ordet, som man bruger i international politik, men i en pragmatisk, forsigtig variant med idealistiske komponenter”.

 “… i kontrast til Sartres principielle filosofiske indstilling tager Aron altid udgangspunkt i konkrete eksempler, der endevendes og diskuteres frem og tilbage, op mod forgængere og inspiratorer som Clausewitz, Machiavelli, Marx, Tocqueville, osv.”

(“Anmeldelse af Frederik Stjernfeldt“)

Raymond Aron. Politikkens væsen

Hellere tage fejl med Sartre end have ret med Aron. Sådan sagde franske intellektuelle under den kolde krig.

I dag holder Arons analyser og  forudsigelser stik. Om ufreden i Mellemøsten, udviklingen i EU og om konflikterne mellem stormagterne Kina, USA og Rusland.

Aron havde til brug for politikere, diplomater generaler og avislæsere udviklet forfinede analytiske metoder til at forstå og forklare verdenspolitikken.

Udvalgte essays 1944-1976

Bogen introducerer Arons historisk-sociologiske metode.

De ni essays udfolder samtidigt Arons begreber om krigen, staten, totalitarisme og den vestlige civilisations tankesystemer, 

Køb bogen: Bog&Ide eller Bog.Nu

 Photo credit: Wikimedia

Photo credit: Wikimedia